Neradni dani i praznici

Slovenija

27. 04. 2021. Dan upora proti okupatorju - torek
Državni prazniki v Sloveniji

Crna Gora

Srbija

Bosna i Hercegovina

01. - 03. 05. 2021. Praznik rada - subota do ponedjeljak
Neradni dani i praznici u BiH

Hrvatska

Makedonija

01. 05. 2021. Den na trudot - sabota
Nerabotni denovi Makedonija