Neradni dani i praznici

Hrvatska

15. 08. 2020. Velika Gospa - subota
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Slovenija

15. 08. 2020. Marijino vnebovzetje - sobota
Državni prazniki v Sloveniji

Makedonija

08. 09. 2020. Den na Nezavisnosta - vtornik
Nerabotni denovi Makedonija

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2020. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - subota
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

01. i 02. 01. 2021. Nova godina - petak i subota
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori