Neradni dani i praznici

Hrvatska

22. 06. 2021. Dan antifašističke borbe - utorak
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Slovenija

25. 06. 2021. Dan državnosti - petek
Državni prazniki v Sloveniji

Crna Gora

13. i 14. 07. 2021. Dan državnosti - utorak i srijeda
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori

Makedonija

02. 08. 2021. Ilinden - Den na Republikata - ponedelnik
Nerabotni denovi Makedonija

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2021. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - nedjelja
Neradni dani i praznici u BiH