Neradni dani i praznici

Makedonija

23. 10. 2021. Den na Makedonskata Revulucionerna Borba - sabota
Nerabotni denovi Makedonija

Slovenija

31. 10. 2021. Dan reformacije - nedelja
Državni prazniki v Sloveniji

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2021. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - nedjelja
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

01. - 03. 01. 2022. Nova godina - nedjelja do utorak
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori