Neradni dani i praznici

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2022. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - ponedjeljak
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

13. i 14. 07. 2022. Dan nezavisnosti - srijeda i četvrtak
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori

Hrvatska

05. 08. 2022. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - petak
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Makedonija

02. 08. 2022. Ilinden - Den na Republikata - vtornik
Nerabotni denovi Makedonija

Slovenija

25. 06. 2022. Dan državnosti - sobota
Državni prazniki v Sloveniji