Neradni dani i praznici

Makedonija

08. 12. 2020. Sv. Kliment Ohridski - vtornik
Nerabotni denovi Makedonija

Hrvatska

Slovenija

25. 12. 2020. Božić - petek
Državni prazniki v Sloveniji

Bosna i Hercegovina

01. i 02. 01. 2021. Nova godina - petak i subota
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

01. i 02. 01. 2021. Nova godina - petak i subota
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori

Srbija

01. i 02. 01. 2021. Nova godina - petak i subota
Neradni dani i praznici u Srbiji