Neradni dani i praznici

Crna Gora

13. i 14. 07. 2020. Dan državnosti - ponedjeljak i utorak
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori

Makedonija

02. 08. 2020. Ilinden - Den na Republikata - nedela - ponedelnik
Nerabotni denovi Makedonija 2020

Hrvatska

05. 08. 2020. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja - srijeda
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Slovenija

15. 08. 2020. Marijino vnebovzetje - sobota
Državni prazniki v Sloveniji

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2020. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - subota
Neradni dani i praznici u BiH