Neradni dani i praznici

Makedonija

11. 10. 2020. Den na narodnoto vostanie - nedela
Nerabotni denovi Makedonija

Slovenija

31. 10. 2020. Dan reformacije - sobota
Državni prazniki v Sloveniji

Hrvatska

01. 11. 2020. Dan svih svetih - nedjelja
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Bosna i Hercegovina

21. 11. 2020. Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS) - subota
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

01. i 02. 01. 2021. Nova godina - petak i subota
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori