Neradni dani i praznici

Bosna i Hercegovina

01. 03. 2022. Dan nezavisnosti (FBiH) - utorak
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

22. - 25. 04. 2022. Vaskršnji praznici - petak do ponedjeljak
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori

Hrvatska

17. 04. 2022. Uskrs - nedjelja
Neradni dani i praznici u Hrvatskoj

Makedonija

24. 04. 2022. Veligden - nedela
Nerabotni denovi Makedonija

Srbija

15. i 16. 02. 2022. Sretenje, Dan državnosti - utorak i sreda
Neradni dani i praznici u Srbiji