Neradni dani i praznici

Hrvatska

Slovenija

25. 12. 2021. Božić - sobota
Državni prazniki v Sloveniji

Bosna i Hercegovina

01. - 03. 01. 2022. Nova godina - subota do ponedjeljak
Neradni dani i praznici u BiH

Crna Gora

01. - 03. 01. 2022. Nova godina - subota do ponedjeljak
Neradni dani i praznici u Crnoj Gori

Makedonija

01. 01. 2022. Nova godina - sabota
Nerabotni denovi Makedonija

Srbija

01. - 03. 01. 2022. Nova godina - subota do ponedeljak
Neradni dani i praznici u Srbiji