Državni prazniki Slovenija : Binkošti 2020

Kdaj so Binkošti 2020?

31. maja 2020. (nedelja)


Binkošti ali praznik Svetega Duha (tudi »praznik tednov«) so praznični dan v cerkvenem koledarju. Beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, kar pomeni petdeseti. Na 50. dan po veliki noči, rimokatoličani praznujejo prihod svetega Duha, ki je simboliziran tudi z rdečo barvo v bogoslužju (za razliko od siceršnje bele barve). Sveti Duh naj bi se, po Lukovem poročilu (Apostolska dela 2,2-13), z ognjem in viharjem spustil na zbrane apostole. Sveti Duh je zbranim apostolom dal dar govorjenja v različnih jezikih: po tem so govorili tako, da so jih lahko hkrati razumeli govorci različnih jezikov in narečij. Carigrajski koncil je kot podobo Svetega Duha priznal goloba. V pravoslavnih Cerkvah praznujejo na 50. dan po veliki noči praznik Svete Trojice, praznik Svetega Duha pa šele naslednji (51.) dan. Binkoštna nedelja je dela prost dan.
Binkoštni ponedeljek, ki je v nekaterih državah dela prost dan, v Sloveniji ni.

Velika noč 2020