Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH

Danas je Petak 19. 07. 2024.

Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini obilježava se svake godine 21. novembra. Ovaj sporazum je potpisan u Daytonu, SAD, 1995. godine, nakon nekoliko godina rata i sukoba u Bosni i Hercegovini.

Kada je Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u 2024 godini?

21. 11. 2024. : četvrtak

Datum Dan Praznik
21. 11. 2023.utorak Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 2023
21. 11. 2024.četvrtak Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 2024
21. 11. 2025.petak Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 2025
21. 11. 2026.subota Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 2026
21. 11. 2027.nedjelja Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 2027
21. 11. 2028.utorak Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 2028

Opšti okvirni sporazum za mir predstavlja ključni događaj u historiji Bosne i Hercegovine, jer je omogućio završetak rata, uspostavljanje mira, političkog sistema i strukture vlasti u zemlji. Dejtonski sporazum je doveo i do uspostavljanja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a zemlja je podijeljena na dva entiteta.

Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini obilježava se kao prilika da se prisjetimo teških trenutaka kroz koje je zemlja prošla tokom rata i posljedica koje su ostale nakon njega, ali i kao prilika za proslavu postizanja mira, jedinstva i napretka u Bosni i Hercegovini.

Neradni dani u BiH 2024

Kalendar 2024


Neradni dani u BiH 2025

Kalendar 2025