Kalendar za 2019

Državni praznici u Bosni i Hercegovini 2018

01. 01. Nova godina - Ponedjeljak
02. 01. Nova godina - Utorak
01. 03. Dan nezavisnosti - Srijeda
01-02. 05. Praznik rada - Utorak - Srijeda
25. 11. Dan državnosti - Nedjelja

Vjerski praznici 2018:
07. 01. Božić (Pravoslavni) - Nedjelja
01. 04. Uskrs (Katolički) - Nedjelja
08. 04. Uskrs (Pravoslavni) - Nedjelja
15. 06. Ramazanski Bajram - Petak
21. 08. Kurban Bajram - Utorak

25. 12. Božić (Katolički) - Utorak

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.
09. 05. – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Državni praznici u Bosni i Hercegovini 2019

01. 01. Nova godina - Utorak :
02. 01. Nova godina - Srijeda
01. 03. Dan nezavisnosti - Petak
01-02. 05. Praznik rada - Srijeda - Četvrtak
25. 11. Dan državnosti - Ponedjeljak

Vjerski praznici 2019:
07. 01. Božić Pravoslavni - Ponedjeljak
21. 04. Uskrs Katolički - Nedjelja
28. 04. Uskrs Pravoslavni - Nedjelja
04. 06. Ramazanski Bajram - Utorak
11. 08. Kurban Bajram - Nedjelja
25. 12. Božić (Katolički) - Srijeda

Državni praznici u Bosni i Hercegovini 2020

01. 01. Nova godina - Srijeda
02. 01. Nova godina - Četvrtak
01. 03. Dan nezavisnosti - Nedjelja
01-02. 05. Praznik rada - Petak - Subota
25. 11. Dan državnosti - Srijeda

Vjerski praznici 2020:
07. 01. Božić (Pravoslavni) - Utorak
12. 04. Uskrs (Katolički) - Nedjelja
19. 04. Uskrs (Pravoslavni) - Nedjelja
24. 05. Ramazanski Bajram - Nedjelja
31. 07. Kurban Bajram - Petak
25. 12. Božić (Katolički) - Petak