Državni praznici u Mađarskoj 2019 | Munkaszüneti napok Magyarországon 2019

Na ovoj stranici možete pogledati praznike koji su i neradni dani u Republici Mađarskoj.

Nadolazeći neradni dani:

23. 10. 2019. Dan revolucije 1956. | 1956-os Forradalom Ünnepe
01. 11. 2019. Svi sveti | Mindenszentek
25. 12. 2019. Božić | Karácsony
26. 12. 2019. Prvi dan po Božiću | Karácsony másnapja


Državni praznici u Mađarskoj 2020 | Munkaszüneti napok Magyarországon 2020

01. 01. 2020. Nova godina | Új Év első napja
15. 03. 2020. Dan revolucije 1848. | Nemzeti Ünnep
10. 04. 2020. Veliki petak | Nagypéntek
12. 04. 2020. Uskrs | Húsvét
13. 04. 2020. Uskrsni ponedjeljak | Húsvét hétfő
01. 05. 2020. Praznik rada | A munka ünnepe
31. 05. 2020. Duhovi | Pünkösd
20. 08. 2020. Sveti Stjepan | Szent István ünnepe
23. 10. 2020. Dan revolucije 1956. | 1956-os Forradalom Ünnepe