Neradni dani i državni praznici u Mađarskoj 2020

Na ovoj stranici možete pogledati praznike koji su i neradni dani u Republici Mađarskoj.

Nadolazeći neradni dani:

23. 10. 2020. Dan revolucije 1956. | 1956-os Forradalom Ünnepe
01. 11. 2020. Svi sveti | Mindenszentek
25. 12. 2020. Božić | Karácsony
26. 12. 2020. Prvi dan po Božiću | Karácsony másnapja


Državni praznici u Mađarskoj 2021 | Munkaszüneti napok Magyarországon 2021

01. 01. 2021. Nova godina | Új Év első napja
15. 03. 2021. Dan revolucije 1848. | Nemzeti Ünnep
02. 04. 2021. Veliki petak | Nagypéntek
04. 04. 2021. Uskrs | Húsvét
05. 04. 2021. Uskrsni ponedjeljak | Húsvét hétfő
15. 03. 2021. Dan revolucije 1848. | Nemzeti Ünnep
01. 05. 2021. Praznik rada | A munka ünnepe
23. 05. 2021. Duhovi | Pünkösd
20. 08. 2021. Sveti Stjepan | Szent István ünnepe
23. 10. 2021. Dan revolucije 1956. | 1956-os Forradalom Ünnepe
01. 11. 2021. Svi sveti | Mindenszentek
25. 12. 2021. Božić | Karácsony
26. 12. 2021. Prvi dan po Božiću | Karácsony másnapja