Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2020

Datum Državen praznik Den Kolki ušte
01. i 02. 01. 2020.Nova godinaSreda
07. 01. 2020.BožikVtornik
19. 04. 2020.VeligdenNedela
20. 04. 2020.Vtor den VeligdenPonedelnik
01. 05. 2020.Den na trudotPetok
24. 05. 2020.Sv. Kiril i MetodijNedela - Ponedelnik
24. 05. 2020.Ramazan Bajram, prv denNedela - Ponedelnik
02. 08. 2020.Den na RepublikataNedela - Ponedelnik
08. 09. 2020.Den na NezavisnostaVtornik
11. 10. 2020.Den na narodnoto vostanieNedela - Ponedelnik
23. 10. 2020.Den na Makedonskata Revulucionerna BorbaPetok
08. 12. 2020.Sv. Kliment OhridskiVtornik

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.