Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2020

Datum Den Državen praznik
01. 01. 2020. Sreda Nova godina
07. 01. 2020. Vtornik Božik
19. 04. 2020. Nedela Veligden
20. 04. 2020. Ponedelnik Vtor den Veligden
01. 05. 2020. Petok Den na trudot
24. 05. 2020. Nedela - Ponedelnik Sv. Kiril i Metodij
24. 05. 2020. Nedela - Ponedelnik Ramazan Bajram, prv den
02. 08. 2020. Nedela - Ponedelnik Ilinden - Den na Republikata
08. 09. 2020. Vtornik Den na Nezavisnosta
11. 10. 2020. Nedela - Ponedelnik Den na narodnoto vostanie
23. 10. 2020. Petok Den na Makedonskata Revulucionerna Borba
08. 12. 2020. Vtornik Sv. Kliment Ohridski

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.

Datum Den Neraboten den Veroispoved | Zaednica
06. 01. 2020.PonBadnikPravoslavni
19. 01. 2020.NedBogojavlenijePravoslavni
27. 01. 2020.PonSveti SavaSrpski
08. 04. 2020.SreMegunaroden den na RomiteRomski
13. 04. 2020.PonVtor den VeligdenKatolički
17. 04. 2020.PetVeliki PetokPravoslavni
23. 05. 2020.SabNacionalen den na VlasiteVlaški
05. 06. 2020.PetPetok pred DuhovdenPravoslavni
31. 07. 2020.PetKurban Bajram, prviot denMuslimanski
28. 08. 2020.PetUspenie na Presveta BogorodicaPravoslavni
28. 09. 2020.PonMegunaroden den na BošnjaciteBošnjački
28. 09. 2020.PonJom Kipur, prviot denEvrejski
01. 11. 2020.NedSite SvetciKatolički
22. 11. 2020.NedDen na Albanskata azbukaAlbanski
21. 12. 2020.PonDen na nastava na turski jazikTurski
25. 12. 2020.PetBožikKatolički

Календар 2020 година


Nerabotni denovi 2021

Календар 2021 година


Nerabotni denovi 2022

Календар 2022 година