Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2021

Datum Državen praznik Den Kolki ušte
01. i 02. 01. 2021.Nova godinaPetok - Sabota
07. 01. 2021.BožikČetvrtok
01. 05. 2021.Den na trudotSabota
02. 05. 2021.VeligdenNedela
03. 04. 2021.Vtor den VeligdenPonedelnik
13. 05. 2021.Ramazan Bajram, prv denČetvrtok
24. 05. 2021.Sv. Kiril i MetodijPonedelnik
02. 08. 2021.Ilinden - Den na RepublikataPonedelnik
08. 09. 2021.Den na NezavisnostaSreda
11. 10. 2021.Den na narodnoto vostaniePonedelnik
23. 10. 2021.Den na Makedonskata Revulucionerna BorbaSabota
08. 12. 2021.Sv. Kliment OhridskiSreda

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.