Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2021

Datum Državen praznik Den Kolki ušte
01. i 02. 01. 2021.Nova godinaSreda
07. 01. 2021.BožikVtornik
01. 05. 2021.Den na trudotSabota
02. 05. 2021.VeligdenNedela
03. 04. 2021.Vtor den VeligdenPonedelnik
13. 05. 2021.Ramazan Bajram, prv denČetvrtok
24. 05. 2021.Sv. Kiril i MetodijPonedelnik
02. 08. 2021.Den na RepublikataPonedelnik
08. 09. 2021.Den na NezavisnostaSreda
11. 10. 2021.Den na narodnoto vostaniePonedelnik
23. 10. 2021.Den na Makedonskata Revulucionerna BorbaSabota
08. 12. 2021.Sv. Kliment OhridskiSreda

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.