Makedonija : Nerabotni denovi 2023

Datum Državen praznik Den Kolki ušte
01. - 02. 01. 2023.Nova godinanedela - ponedelnik
07. 01. 2023.Božiksabota
16. 04. 2023.Veligdennedela
17. 04. 2023.Vtor den Veligdenponedelnik
21. 04. 2023.Ramazan Bajram, prv denpetok
01. 05. 2023.Den na trudotponedelnik
24. 05. 2023.Sv. Kiril i Metodijsreda
02. 08. 2023.Ilinden - Den na Republikatasreda
08. 09. 2023.Den na Nezavisnostapetok
11. 10. 2023.Den na narodnoto vostaniesreda
23. 10. 2023.Den na Makedonskata Revulucionerna Borbaponedelnik
08. 12. 2023.Sv. Kliment Ohridskipetok

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.

Календар 2023 година


Nerabotni denovi 2022

Календар 2022 година


Nerabotni denovi 2024

Календар 2024 година