Kalendar za 2019

Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2018

01. 01. Nova godina - Ponedelnik
07. 01. Prv den na Bozik - Nedela - Ponedelnik
08. 04. Veligden - Nedela
09. 04. Vtor den Veligden - Ponedelnik
01. 05. Den na trudot - Vtornik
24. 05. Sv. Kiril i Metodij - Četvrtok
15. 06. Ramazan Bajram, prv den - Petok
02. 08. Den na Republikata - Četvrtok
08. 09. Den na Nezavisnosta - Sabota
11. 10. Den na narodnoto vostanie - Četvrtok
23. 10. Den na Makedonskata Revulucionerna Borba - Vtornik
08. 12. Sv. Kliment Ohridski - Sabota

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.

Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2019

01. 01. Nova godina - Vtornik :
07. 01. Prv den na Bozik - Ponedelnik
28. 04. Veligden - Nedela
29. 04. Vtor den Veligden - Ponedelnik
01. 05. Den na trudot - Sreda
24. 05. Sv. Kiril i Metodij - Petok
04. 06. Ramazan Bajram, prv den - Vtornik
02. 08. Den na Republikata - Petok
08. 09. Den na Nezavisnosta - Nedela - Ponedelnik
11. 10. Den na narodnoto vostanie - Petok
23. 10. Den na Makedonskata Revulucionerna Borba - Sreda
08. 12. Sv. Kliment Ohridski - Nedela - Ponedelnik

Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2020

01. 01. Nova godina - Sreda
07. 01. Prv den na Bozik - Vtornik
19. 04. Veligden - Nedela
20. 04. Vtor den Veligden - Ponedelnik
01. 05. Den na trudot - Petok
24. 05. Sv. Kiril i Metodij - Nedela - Ponedelnik
24. 05. Ramazan Bajram, prv den - Nedela - Ponedelnik
02. 08. Den na Republikata - Nedela - Ponedelnik
08. 09. Den na Nezavisnosta - Vtornik
11. 10. Den na narodnoto vostanie - Nedela - Ponedelnik
23. 10. Den na Makedonskata Revulucionerna Borba - Petok
08. 12. Sv. Kliment Ohridski - Vtornik