Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini 2021

Danas je Četvrtak 09. 12. 2021.

Kada su u Federaciji BiH, Brčko disktriktu i Republici Srpskoj neradni dani u 2021 godini? Koje dane padaju vjerski i državni praznici? Koliko dana ima do praznika?

Datum Državni praznik 2021 Dan Koliko još
01. i 02. 01. 2021.Nova godinaPetak i Subota
09. 01. 2021.Dan Republike (RS)Subota
14. 01. 2021.Nova godina (RS)Četvrtak
01. 03. 2021.Dan nezavisnosti (FBiH)Ponedjeljak
08. 03. 2021.Dan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ)Ponedjeljak
01. - 03. 05. 2021.Praznik radaSubota do Ponedjeljak
09. 05. 2021.Dan pobjede nad fašizmom (RS)Nedjelja
21. 11. 2021.Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS)Nedjelja
25. 11. 2021.Dan državnosti (FBiH)Četvrtak
Datum Vjerski praznici 2021 Dan Koliko još
07. 01. 2021.Božić PravoslavniČetvrtak
04. 04. 2021.UskrsNedjelja
02. 05. 2021.VaskrsNedjelja
13. 05. 2021.Ramazanski BajramČetvrtak
20. 07. 2021.Kurban BajramUtorak
25. 12. 2021.Božić KatoličkiSubota

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. Neradni dani su pravoslavni i katolički Badnji dan i Veliki petak.

Kratice: BČ > Brčko disktrikt, FBiH > Federacija Bosne i Hercegovine, RS > Republika Srpska.

Kalendar 2021

Neradni dani i praznici u BiH 2020

Kalendar 2020


Neradni dani i praznici u BiH 2022

Kalendar 2022