Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini 2022

Danas je Četvrtak 09. 12. 2021.
Datum Državni praznik 2022 Dan Koliko još
01. - 03. 01. 2022.Nova godinaSubota do Ponedjeljak
09. 01. 2022.Dan Republike (RS)Nedjelja
14. 01. 2022.Nova godina (RS)Petak
01. 03. 2022.Dan nezavisnosti (FBiH)Utorak
08. 03. 2022.Dan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ)Utorak
01. - 03. 05. 2022.Praznik radaNedjelja do Utorak
09. 05. 2022.Dan pobjede nad fašizmom (RS)Ponedjeljak
21. 11. 2022.Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS)Ponedjeljak
25. 11. 2022.Dan državnosti (FBiH)Petak
Datum Vjerski praznici 2022 Dan Koliko još
07. 01. 2022.Božić PravoslavniPetak
17. 04. 2022.UskrsNedjelja
24. 04. 2022.VaskrsNedjelja
02. 05. 2022.Ramazanski BajramPonedjeljak
09. 07. 2022.Kurban BajramSubota
25. 12. 2022.Božić KatoličkiNedjelja

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. Neradni dani su pravoslavni i katolički Badnji dan i Veliki petak.

Kratice: BČ > Brčko disktrikt, FBiH > Federacija Bosne i Hercegovine, RS > Republika Srpska.

Kalendar 2022

Neradni dani i praznici u BiH 2021

Kalendar 2021


Neradni dani i praznici u BiH 2023

Kalendar 2023