Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini 2020

Danas je Petak 04. 12. 2020.

Kada su u federaciji BiH, Brčko disktriktu i Republici Srpskoj neradni dani i praznici u 2020 godini? Koje dane padaju vjerski i državni praznici?

Datum Dan Državni praznik 2020
01. i 02. 01. 2020.Srijeda i ČetvrtakNova godina
09. 01. 2020.ČetvrtakDan Republike (RS)
14. 01. 2020.UtorakNova godina (RS)
01. 03. 2020.NedjeljaDan nezavisnosti (FBiH)
08. 03. 2020.NedjeljaDan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ)
01. i 02. 05. 2020.Petak i SubotaPraznik rada
09. 05. 2020.SubotaDan pobjede nad fašizmom (RS)
21. 11. 2020.SubotaDan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS)
25. 11. 2020.SrijedaDan državnosti (FBiH)
   
Datum Dan Vjerski praznik 2020
07. 01. 2020.UtorakBožić Pravoslavni
12. 04. 2020.NedjeljaUskrs
19. 04. 2020.NedjeljaVaskrs
24. 05. 2020.NedjeljaRamazanski Bajram
31. 07. 2020.PetakKurban Bajram
25. 12. 2020.PetakBožić Katolički

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. Neradni dani su pravoslavni i katolički Badnji dan i Veliki petak.

Kratice: BČ > Brčko disktrikt, FBiH > Federacija Bosne i Hercegovine, RS > Republika Srpska.

Neradni dani u BiH 2021

Kalendar 2021


Neradni dani u BiH 2022

Kalendar 2022


Neradni dani u BiH 2020

Kalendar 2020