Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini

Danas je Ponedjeljak 05. 12. 2022.

Kada su u federaciji BiH, Brčko disktriktu i Republici Srpskoj neradni dani i praznici u 2022 godini? Koje dane padaju vjerski i državni praznici? Kalendar BiH za 2022 godinu.

Datum Dan Državni praznik 2022
01. 01. 2022. subota Nova godina
02. 01. 2022. nedjelja Nova godina
03. 01. 2022. ponedjeljak Nova godina
09. 01. 2022. nedjelja Dan Republike (RS)
10. 01. 2022. ponedjeljak Dan Republike (RS)
14. 01. 2022. petak Nova godina (RS)
01. 03. 2022. utorak Dan nezavisnosti (FBiH)
08. 03. 2022. utorak Dan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ)
01. 05. 2022. nedjelja Praznik rada
02. 05. 2022. ponedjeljak Praznik rada
03. 05. 2022. utorak Praznik rada
09. 05. 2022. ponedjeljak Dan pobjede nad fašizmom (RS)
21. 11. 2022. ponedjeljak Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS)
25. 11. 2022. petak Dan državnosti (FBiH)
     
Datum Dan Vjerski praznik 2022
07. 01. 2022. petak Božić pravoslavni
17. 04. 2022. nedjelja Uskrs
24. 04. 2022. nedjelja Vaskrs
02. 05. 2022. ponedjeljak Ramazanski bajram
09. 07. 2022. subota Kurban bajram
25. 12. 2022. nedjelja Božić katolički

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. Neradni dani su pravoslavni i katolički Badnji dan i Veliki petak.
Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici u Republici Srpskoj padne u nedjelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Ovo se ne primenjuje kada su u pitanju vjerski praznici.

Kratice: BČ > Brčko disktrikt, FBiH > Federacija Bosne i Hercegovine, RS > Republika Srpska.

Neradni dani u BiH 2022

Kalendar 2022Neradni dani u BiH 2023

Kalendar 2023


Neradni dani u BiH 2024

Kalendar 2024