Neradni dani i državni praznici u Mađarskoj

Kada su neradni dani i praznici u Mađarskoj.

Dan Datum Naziv praznika Originalni naziv
pe 01. 01. 2021.Nova godina Újév első napja
po 15. 03. 2021.Dan revolucije 1848. 1848-as Forradalom ünnepe
pe 02. 04. 2021.Veliki petak Nagypéntek
ne 04. 04. 2021.Uskrs Húsvét
po 05. 04. 2021.Uskrsni ponedjeljak Húsvét hétfő
su 01. 05. 2021. Praznik rada Munka ünnepe
ne 23. 05. 2021.Duhovi Pünkösd
po 24. 05. 2021.Duhovski ponedjeljak Pünkösd hétfő
pe 20. 08. 2021.Sveti Stjepan Szent István ünnepe
su 23. 10. 2021.Dan revolucije 1956 1956-os Forradalom Ünnepe
po 01. 11. 2021.Svi sveti Mindenszentek
su 25. 12. 2021.Božić Karácsony
ne 26. 12. 2021.Drugi dan po Božiću Karácsony másnapja

Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2021


Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2022


Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2023