Izraelska Nova godina 2024 2025 2026

Danas je 19. 07. 2024.

Koliko dana do Izraelske Nove godine
02. 10. 2024.
nakon zalaska sunca

DANA
SATI
MINUTA
SEKUNDI

Izraelska Nova godina u 2024. počinje 02. 10. sa zalaskom sunca, poznata i kao Židovska Nova godina ili Roš ha-šana je hebrejski naziv za novogodišnji praznik i doslovno znači "glava godine" (npr. talijanski capo d'anno). To su prva dva dana prvog mjeseca tišrija židovske godine. Na početku proslave se počinje puhanjem u šofarski rog, a sljedećih deset dana ima pokornički karakter. Ispit savjesti za sve prijestupe protiv židovskih zapovijedi, završava desetog dana na Dan pomirenja – Yom Kippur. Kako je židovski kalendar lunarni, novi dan počinje zalaskom sunca. U Izraelu praznik Roš ha-šane traje 2 dana (3 i 4. 10. 2024).


Datum hebrejske Nove godine Dan godina
15. 09. 2023.petak 5784
02. 10. 2024.srijeda 5785
22. 09. 2025.ponedjeljak 5786
11. 09. 2026.petak 5787

Prva židovska godina se tradicionalno računa od trenutka stvaranja svijeta (stvaranje Adama i Eve), kako je opisano u hebrejskom Svetom pismu, odnosno Starom zavjetu. Prema hebrejskom kalendaru, ova godina se naziva "Anno Mundi" (Godina Svijeta) i označava se skraćeno kao "AM." Prema rabinskim izračunima prva godina Anno Mundi se smatra godinom 3761. pne (prije nove ere). Tako bi, na primjer, u 2024. godini u gregorijanskom kalendaru, godina Anno Mundi (AM) bila bi 5784 AM prema židovskom kalendaru. Međutim, važno je napomenuti da se ova godina ne temelji na povijesnim ili arheološkim dokazima, već na rabinskim izračunima i tumačenjima Starog zavjeta.


Kada je Nova godina

01. 01. 2025. (sri)


Kada je Stara Nova godina

14. 01. 2025. (uto)


Kada je islamska Nova godina (prvi dan)

26. 06. 2025. (čet)


Kada je kineska Nova godina

29. 01. 2025. (sri)