Uskrs / Vaskrs 2023 2024 2025

Kada je Vaskrs / Uskrs 2023?

16. 04. 2023. : Još 132 dana


Uskrs / Vaskrs se uvek obeležava nedeljom. Uskrs / Vaskrs uvek pada prve nedelje posle prolećne ravnodnevnice, prve nedelje nakon punog meseca.

Godina Uskrs pravoslavni Uskrs katolički
2021. 02. 05. 04. 04.
2022.24. 04. 17. 04.
2023.16. 04. 09. 04.
2024.05. 05. 31. 03.
2025.20. 04.

Pravoslavni Uskrs nikad ne može biti pre 4. aprila, kao ni posle 8. maja.

hoteli | apartmani | kampovi | ville