Неработни денови Македонија

Денес е вторник 26. 01. 2021. Cледниот празник е 1. 5. Ден на трудот.
Датум Ден Неработен ден
01. и 02. 01. 2021. петок и сабота Нова година
07. 01. 2021. четврток Божик
01. 05. 2021. сабота Ден на трудот
02. 05. 2021. недела Велигден
03. 05. 2021. понеделник втор ден Велигден
24. 05. 2021. понеделник Св. Кирили Методиј
13. 05. 2021. четврток Рамазан Бајрам, првиот ден
02. 08. 2021. понеделник Илинден - Ден на Републиката
08. 09. 2021. среда Ден на независноста
11. 10. 2021. понеделник Ден на народното востание
23. 10. 2021. сабота Ден на македонската револуционерна борба
08. 12. 2021. среда Св. Климент Охридски

Доколку празниците паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

Датум Ден Неработен ден Bероисповед | Заедница
06. 01. 2021.среБадникправославна
19. 01. 2021.втоБогојавлениеправославна
27. 01. 2021.среСвети Савасрпската
08. 04. 2021.понМеѓународен ден на Ромитеромската
05. 04. 2021.понBтор ден Велигденкатоличка
30. 04. 2021.петВелики Петокправославна
23. 05. 2021.недНационален ден на Властитевлашката
18. 06. 2021.петПеток пред Духовденправославна
20. 07. 2021.втоКурбан Бајрам, првиот денмуслиманска
28. 08. 2021.сабУспение на Пресвета Богородицаправославна
28. 09. 2021.втоМеѓународен ден на Бошњацитебошњачката
16. 09. 2021.четЈом Кипур, првиот деневрејската
01. 11. 2021.понCите Cветцикатоличка
22. 11. 2021.понДен на Албанската азбукаалбанската
21. 12. 2021.втоДен на настава на турски јазиктурската
25. 12. 2021.сабБожиккатоличка

Nerabotni denovi 2021

Календар 2021 година