Неработни денови Македонија

Денес е петок 04. 12. 2020. Cледниот празник е 8. 12. Св. Климент Охридски.
Датум Ден Неработен ден
01. i 02. 01. 2020. Среда Нова година
07. 01. 2020. Bторник Божик
19. 04. 2020. Недела Велигден
20. 04. 2020. Понеделник втор ден Велигден
01. 05. 2020. Петок Ден на трудот
24. 05. 2020. Недела - Понеделник Св. Кирили Методиј
24. 05. 2020. Недела - Понеделник Рамазан Бајрам, првиот ден
02. 08. 2020. Недела - Понеделник Илинден - Ден на Републиката
08. 09. 2020. Bторник Ден на независноста
11. 10. 2020. Недела - Понеделник Ден на народното востание
23. 10. 2020. Петок Ден на македонската револуционерна борба
08. 12. 2020. Bторник Св. Климент Охридски

Доколку празниците паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

Датум Ден Неработен ден Bероисповед | Заедница
06. 01. 2020.ПонБадникправославна
19. 01. 2020.НедБогојавлениеправославна
27. 01. 2020.ПонСвети Савасрпската
08. 04. 2020.СреМеѓународен ден на Ромитеромската
13. 04. 2020.ПонBтор ден Велигденкатоличка
17. 04. 2020.ПетВелики Петокправославна
23. 05. 2020.СабНационален ден на Властитевлашката
05. 06. 2020.ПетПеток пред Духовденправославна
31. 07. 2020.ПетКурбан Бајрам, првиот денмуслиманска
28. 08. 2020.ПетУспение на Пресвета Богородицаправославна
28. 09. 2020.ПонМеѓународен ден на Бошњацитебошњачката
28. 09. 2020.ПонЈом Кипур, првиот деневрејската
01. 11. 2020.НедCите Cветцикатоличка
22. 11. 2020.НедДен на Албанската азбукаалбанската
21. 12. 2020.ПонДен на настава на турски јазиктурската
25. 12. 2020.ПетБожиккатоличка

Nerabotni denovi 2020

Календар 2020 година


Nerabotni denovi 2021

Календар 2021 година


Nerabotni denovi 2022