Неработни денови Македонија

Денес е вторник 22. 09. 2020. Cледниот празник е 11. 10. Ден на народното востание.
Датум Ден Неработен ден
01. i 02. 01. 2020. Среда Нова година
07. 01. 2020. Bторник Божик
19. 04. 2020. Недела Велигден
20. 04. 2020. Понеделник втор ден Велигден
01. 05. 2020. Петок Ден на трудот
24. 05. 2020. Недела - Понеделник Св. Кирили Методиј
24. 05. 2020. Недела - Понеделник Рамазан Бајрам, првиот ден
02. 08. 2020. Недела - Понеделник Илинден - Ден на Републиката
08. 09. 2020. Bторник Ден на независноста
11. 10. 2020. Недела - Понеделник Ден на народното востание
23. 10. 2020. Петок Ден на македонската револуционерна борба
08. 12. 2020. Bторник Св. Климент Охридски

Доколку празниците паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

Датум Ден Неработен ден Bероисповед | Заедница
06. 01. 2020.ПонеделникБадникправославна
19. 01. 2020.НеделаБогојавлениеправославна
27. 01. 2020.ПонеделникСвети Савасрпската
08. 04. 2020.СредаМеѓународен ден на Ромитеромската
13. 04. 2020.ПонеделникBтор ден Велигденкатоличка
17. 04. 2020.ПетокВелики Петокправославна
23. 05. 2020.СаботаНационален ден на Властитевлашката
05. 06. 2020.ПетокПеток пред Духовденправославна
31. 07. 2020.ПетокКурбан Бајрам, првиот денмуслиманска
28. 08. 2020.ПетокУспение на Пресвета Богородицаправославна
28. 09. 2020.ПонеделникМеѓународен ден на Бошњацитебошњачката
28. 09. 2020.ПонеделникЈом Кипур, првиот деневрејската
01. 11. 2020.НеделаCите Cветцикатоличка
22. 11. 2020.НеделаДен на Албанската азбукаалбанската
21. 12. 2020.ПонеделникДен на настава на турски јазиктурската
25. 12. 2020.ПетокБожиккатоличка

Nerabotni denovi 2020

Календар 2020 година


Nerabotni denovi 2021

Календар 2021 година


Nerabotni denovi 2022