Državni praznik : Međunarodni praznik rada 2020

Kada je prvi maj 2020

01. 05. 2020. : (petak)


Prvi maj, međunarodni je praznik rada, dan solidarnosti radništva i općenito radnih ljudi celoga sveta.

Proslava Prvoga maja istorijski je vezana uz štrajkaški pokret koji se razvio u SAD-u 1890-ih i veliki štrajk u Chicagu (USA) 1. maja 1886., u kojem je sudelovalo približno 40 000 ljudi.

Na skupu, na kojem su radnički vođe istaknuli zahteve simbolizirane u tri osmice (osam sati rada, osam odmora i osam kulturnog uzdizanja), došlo je do oružanoga napada na štrajkaše; u napadu je ubijeno šestero ljudi, a ranjeno oko pedesetero, dok je velik broj demonstranata bio uhićen.

Taj se dan obeležava odlukom Druge internacionale iz 1889., a s vremenom je u XX. st. u mnogim zemljama prihvaćen kao državni praznik.

U USA Prvi maj nije državni praznik.