Praznik rada 2023 2024 2025

Danas je 29. 01. 2023.

Kada je prvi maj 2023

01. 05. 2023. (pon) : Još 92 dana


Prvi maj, međunarodni je praznik rada, dan solidarnosti radništva i općenito radnih ljudi.

Dan Datum Državni praznik
su 01. 05. 2021. Prvi maj 2021
ne 01. 05. 2022. Prvi maj 2022
po 01. 05. 2023. Prvi maj 2023
sr 01. 05. 2024. Prvi maj 2024
če 01. 05. 2025. Prvi maj 2025

Proslava Prvoga maja je vezana uz štrajkaški pokret koji se razvio u SAD-u 1890-ih i veliki štrajk u Chicagu (USA) 1. maja 1886., na kojem je bilo približno 40 000 ljudi.

Na skupu, na kojem su radnički vođe istaknuli simbolizirane tri osmice (osam sati rada, osam odmora i osam kulturnog uzdizanja), došlo je do oružanoga napada na štrajkaše; u napadu je ubijeno šestero ljudi, a ranjeno oko pedesetero, dok je velik broj demonstranata bio uhićen.

Taj se dan obeležava odlukom Druge internacionale iz 1889., a s vremenom je u XX. st. u više od 80 zemalja prihvaćen kao državni praznik.

U USA Prvi maj nije državni praznik.