Praznik rada 2022

Kada je prvi maj 2022

01. 05. 2022. (ned) : Još 143 dana


Prvi maj, međunarodni je praznik rada, dan solidarnosti radništva i općenito radnih ljudi.

Dan Datum Državni praznik
pe 01. 05. 2020. Prvi maj
su 01. 05. 2021. Prvi maj
ne 01. 05. 2022. Prvi maj
po 01. 05. 2023. Prvi maj
sr 01. 05. 2024. Prvi maj

Proslava Prvoga maja je vezana uz štrajkaški pokret koji se razvio u SAD-u 1890-ih i veliki štrajk u Chicagu (USA) 1. maja 1886., na kojem je bilo približno 40 000 ljudi.

Na skupu, na kojem su radnički vođe istaknuli simbolizirane tri osmice (osam sati rada, osam odmora i osam kulturnog uzdizanja), došlo je do oružanoga napada na štrajkaše; u napadu je ubijeno šestero ljudi, a ranjeno oko pedesetero, dok je velik broj demonstranata bio uhićen.

Taj se dan obeležava odlukom Druge internacionale iz 1889., a s vremenom je u XX. st. u mnogim zemljama prihvaćen kao državni praznik.

U USA Prvi maj nije državni praznik.