Državni praznik : Međunarodni praznik rada 2020

Kada je prvi svibanj 2020

01. 05. 2020. : (petak)


Prvi svibanj, međunarodni je praznik rada, dan solidarnosti radništva i općenito radnih ljudi cijeloga svijeta.

Proslava Prvoga svibnja povijesno je vezana uz štrajkaški pokret koji se razvio u SAD-u 1890-ih i veliki štrajk u Chicagu (USA) 1. svibnja 1886., u kojem je sudjelovalo približno 40 000 ljudi.

Na skupu, na kojem su radnički vođe istaknuli zahtjeve simbolizirane u tri osmice (osam sati rada, osam odmora i osam kulturnog uzdizanja), došlo je do oružanoga napada na štrajkaše; u napadu je ubijeno šestero ljudi, a ranjeno oko pedesetero, dok je velik broj demonstranata bio uhićen.

Taj se dan obilježava odlukom Druge internacionale iz 1889., a s vremenom je u XX. st. u mnogim zemljama prvi svibanj prihvaćen kao državni praznik. Njegovu poruku o socijalnoj pravednosti poštuje i Katolička crkva te ga povezuje s proslavom Sv. Josipa Radnika.

Osim međunarodnog praznika rada u hrvatskoj se prvog svibnja obilježava i godišnjica vojno redarstvene operacije Bljesak.

U USA Prvi svibanj nije državni praznik.