Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta neradni-dani.com prihvatate sve dole navedene uslove.

Prava intelektualne svojine
Neradni-dani.com poseduje prava intelektualne svojine nad sadržajem ove web stranice. Kao javni posetilac, dobijate ograničenu licencu, ograničenu na gledanje materijala sadržanog na ovoj web stranici, za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ograničenja
Ako nemate dozvolu vlasnika sajta (kontakt), ne možete koristiti sadržaj. Svako korišćenje slika (print screen kalendar) ili teksta sa sajta neradni-dani.com. mora imati vezu ka sajtu neradni-dani.com.

Nema jamstva
Ova web stranica je obezbeđena „kao što jeste“ i neradni-dani.com ne daje nikakve garancije u vezi sa ovom web lokacijom ili njenim sadržajem. Ništa što se nalazi na ovoj veb stranici neće se tumačiti kao davanje saveta bilo koje vrste

Ograničenje odgovornosti
Ni u kom slučaju vlasnik neradni-dani.com neće biti odgovoran za bilo šta što proizilazi iz ili na bilo koji način u vezi sa vašim korišćenjem ove veb stranice. Vlasnik se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu indirektnu, posledičnu ili posebnu odgovornost koja proističe iz ili je na bilo koji način povezana sa vašim korišćenjem ove web stranice.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas. kontaktirajte.