Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2022

Datum Državen praznik Den Kolki ušte
01. i 02. 01. 2022.Nova godinaSabota - Ponedelnik
07. 01. 2022.BožikPetok
24. 04. 2022.VeligdenNedela - Ponedelnik
25. 04. 2022.Vtor den VeligdenPonedelnik
01. 05. 2022.Den na trudotNedela - Ponedelnik
02. 05. 2022.Ramazan Bajram, prv denPonedelnik
24. 05. 2022.Sv. Kiril i MetodijVtornik
02. 08. 2022.Ilinden - Den na RepublikataVtornik
08. 09. 2022.Den na NezavisnostaČetvrtok
11. 10. 2022.Den na narodnoto vostanieVtornik
23. 10. 2022.Den na Makedonskata Revulucionerna BorbaSabota
08. 12. 2022.Sv. Kliment OhridskiČetvrtok

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.