Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini 2020

Danas je Nedjelja 01. 08. 2021.
Datum Državni praznik 2020 Dan
01. i 02. 01. 2020.Nova godinaSrijeda i Četvrtak
09. 01. 2020.Dan Republike (RS)Četvrtak
14. 01. 2020.Nova godina (RS)Utorak
01. 03. 2020.Dan nezavisnosti (FBiH)Nedjelja
08. 03. 2020.Dan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ)Nedjelja
01. i 02. 05. 2020.Praznik radaPetak i Subota
09. 05. 2020.Dan pobjede nad fašizmom (RS)Subota
21. 11. 2020.Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS)Subota
25. 11. 2020.Dan državnosti (FBiH)Srijeda
Datum Vjerski praznik 2020 Dan
07. 01. 2020.Božić PravoslavniUtorak
12. 04. 2020.UskrsNedjelja
19. 04. 2020.VaskrsNedjelja
24. 05. 2020.Ramazanski BajramNedjelja
31. 07. 2020.Kurban BajramPetak
25. 12. 2020.Božić KatoličkiPetak

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. Neradni dani su pravoslavni i katolički Badnji dan i Veliki petak.

Kratice: BČ > Brčko disktrikt, FBiH > Federacija Bosne i Hercegovine, RS > Republika Srpska.

Kalendar 2020

Neradni dani i praznici u BiH 2020

Kalendar 2020


Neradni dani i praznici u BiH 2021

Kalendar 2021