Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini 2020

Danas je Petak 21. 02. 2020.

Datum Državni praznik 2020 Dan Koliko još
01. i 02. 01. 2020.Nova godinaSrijeda i Četvrtak
01. 03. 2020.Dan nezavisnostiNedjelja
01. i 02. 05. 2020.Praznik radaPetak i Subota
25. 11. 2020.Dan državnostiSrijeda

Datum Vjerski praznik 2020 Dan Koliko još
07. 01. 2020.Božić PravoslavniUtorak
12. 04. 2020.UskrsNedjelja
19. 04. 2020.VaskrsNedjelja
24. 05. 2020.Ramazanski BajramNedjelja
31. 07. 2020.Kurban BajramPetak
25. 12. 2020.Božić KatoličkiPetak

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.
09. 05. – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Kalendar 2020

Neradni dani u BiH 2021

Neradni dani u BiH 2022